Sources, Illustration Credits, Links and Vocabulary

Sources

 • Almanak van Nederlandsch IndiŽ. (1817-.....). Waarin t/m 1867 opgenomen de Naamlijst der Europesche Inwoners van Nederlandsch IndiŽ en opgaven omtrent hun Burgerlijken Stand. Batavia: Ter Lands Drukkerij.
 • Naamlijst der Europesche Inwoners van Nederlandsch-IndiŽ en opgaven omtrent hun Burgerlijken Stand. (1868-1902). Batavia: Ter Lands-Drukkerij.
 • Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-IndiŽ. (1903-.....). Waarin opgenomen de opgaven van de Burgerlijke Stand. Batavia: Landsdrukkerij.
 • Regeerings-Almanak van Nederlandsch-IndiŽ. (....., 1920, 1925 e.v.). Weltevreden: Landsdrukkerij.
 • Berg van Saparoea, van den, C.J.G.L. (1946). De tragedie op het eiland Saparoea in het haar 1817 tijdens de opstand in de Molukken. hertaling van de overdruk uit de Bijdragen tot de taal-, land-, en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel 104, afl. 2 en 3 (1946) door R.M. van den Berg van Saparoea.
 • Bossenbroek, M. e.a. (redactie). (1994-1996). Weerzien met IndiŽ. Nrs. 1 t/m 52. Zwolle: Uitgeverij Waanders.
 • Boutmy de Katzmann, E.J.C. (1993). Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 5.
 • Christiaans, P.A. (1991). Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon. Bronnenpublicaties van de Ind.Gen.Ver., dl. 1.
 • Clercq, F.S.A. de (1890). Ternate, The Residency and Its Sultanate (Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate). Translated from the Dutch by Paul Michael Taylor and Marie N. Richards, 1999. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Libraries Digital Edition.
 • Etmans, D.M. (1998). De bevolking van Banda. Deel 2. Ferwerd: Etmans.
 • Etmans, D.M. (1999). De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon. Deel 1 en 2. Ferwerd: Etmans.
 • Fraassen, Ch.F. van (1987). Ternate, de Molukken en de Indonesische archipel; van soa-organisatie en vierdeling: een studie van traditionele samenleving en cultuur in IndonesiŽ. Proefschrift, Rijksuniversiteit, Leiden.
 • Graaf, H.J. de (1977). De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Franeker: Wever.
 • Heeres, J.E. (eindredactie). (1908). ĎEene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796 en omtrent den toestand dier eilandengroepen op het eind der achttiende eeuwí. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkkunde van Nederlandsch-IndiŽ (Deel 60).
 • Hilkhuijsen, J., Leatomu, D. en Wassink-Visser, R. (1981). Pameran masohi maluku; de Molukken tussen traditie en toekomst. Delft: Volkenkundig Museum Nusantara.
 • Jacobs, H.Th. (1975). ĎWanneer werd de stad Ambon gesticht? Bij een vierde eeuwfeestí. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkkunde van Nederlandsch-IndiŽ (Deel 131).
 • Kaam, B. van (1977). Ambon door de eeuwen. Baarn: In den Toren.
 • Kemp, P.H. van der (....). Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817. .....: .....
 • Kleian, F.H. (....., 1919, ....., 1938). Adresboek voor geheel Nederlandsch-IndiŽ. (ĎIndische Adresboekení.) Met aanhangsel: Burgerlijke Stand. Batavia: Landsdrukkerij.
 • Knaap, G.J. (1987). Kruidnagelen en Christenen; De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 131. Dordrecht: Foris Publications. (Verscheen eerder als proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht, 1985).
 • Knaap, G.J. e.a. (redactie). (1992). Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen. Amsterdam: Van Soeren & Co.
 • Kompagnie, J.H. (eindredactie). (1996). Soldaten overzee; aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Onderofficieren en Minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-IndiŽ (1815-1949). Den Haag: Algemeen Rijksarchief en Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Kompagnie, J.H. (eindredaktie). (1997). POP-gids. Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Algemeen Rijksarchief. Den Haag: Algemeen Rijksarchief.
 • Manusama, Z.J. (ed.) (1983). G.E. Rumphius, Ambonsche Landbeschrijving. Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah 15, Jakarta.
 • Mearns, D. (1999). Urban Kampongs in Ambon: whose domain? Whose desa? The Australian Journal of Anthropology. See website.
 • MŲller, A.J.M. (1987). Batavia a swinging town! Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922-1949. Den Haag, Moesson.
 • Straver, H. (redaktie). (1982). Dominee Kam op bezoek in Soja. (Deel 1). Projekt bikultureel onderwijs. P.A. De Eekhorst. Assen.
 • Pesulima, G. (1979). De oorsprong/afkomst van het geslacht Pesulima. Ambon.
 • Pesulima, G. (?). Early History of the Pesulima Family.
 • Pesulima, G. (1983). Family Tree: Hendrik Pesulima and descendants. Ambon.
 • Pesulima, G. (1983). Family Tree: The Galala Lineage. Ambon.
 • Pesulima, G. (?). Family Tree: The Lokki Lineage.
 • Rumphius, G.E. (1910). ĎDe Ambonse Historieí. Deel 1 en 2. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkkunde van Nederlandsch-IndiŽ (Deel 64).
 • Venema, G.A. (1997, nr. 1). Ambulant (1). Spirit of Aloha, p. 2-7.
 • Visker, D.A. (1988). Indische familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Den Haag: Moesson.
 • Vreede, M. de (1992). Geen verleden tijd. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 • Wessels, C. (1926). De geschiedenis der R.K. missie in Amboina vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I. Compagnie 1546-1605. Nijmegen.
 • Willems, W. e.a. (redactie). (1997). Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis. Zwolle: Waanders Uitgevers.

Illustration Credits

 • Eastjava.com. Portrait statue of Kertarajasa Jayawardhana.
 • Hulstaart, Co. Pictures of Soya di Atas, 1996.
 • Keppy, Herman. Picture of Matheis Keppy.
 • Kompas.com. Portraits of Broery Pesulima published at Kompas site, 1999 and 2000.
 • Moluks Historisch Museum. Picture of uncle Bert Passelima and other Malino students in Delft.
 • Pesulima, Wim. Picture of Lokki, 1998.
 • Pusaka (Indonesian Kingdoms Documentation Centre), secretary Donald P. Tick. Van Bleiswijkstraat 52c, 3135 AM Vlaardingen, 010-460 35 16, E-mail: pusaka.tick@tiscali.nl.
  Rajas of Ambon.
 • Schenkhuysen, Roy. Picture of Rieka Schenkhuysen-Paselima.
 • Vreede, M. de. Tempayang, the sacred urn of Soya.

Links


Vocabulary

Translation of Ambonese and Indonesian words.

batu pemali sacred rock
cuci negeri clean up of the village
dati someone doing forced labour or family that delivers someone doing forced labour
kapitan captain of a village community in armored actions at land
kapitan laut captain in armored actions at sea
kora kora long small war canoes, suitable for fourty rowers
orangkaya lowest title or position of village leaders
patih medium title or position of village leaders
perahu proa, boat
raja highest title or position of village leaders
samurele meeting place
soa part of a village
tangsi kazerne
tempayang urn
uli federation of villages or families